Lưu trữ | Tài chính – ngân hàng RSS for this section

Thông tư 50/2015/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn việc ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông Xuân 2014-2015 ở đồng bằng sông Cửu Long cho các thương nhân được quy định tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 (sau đây gọi là Quyết định số 241/QĐ-TTg).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/04/2015.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn thành công!

Capro

24/04/2015

 

 

Thông tư 04/2015/TT-NHNN

Thông tư này quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, địa bàn hoạt động, quản trị, điều hành, kiểm soát, vốn điều lệ, vốn góp, chuyển nhượng vốn góp, hoàn trả vốn góp, thành viên, đại hội thành viên, hoạt động và quyền hạn, nghĩa vụ của quỹ tín dụng nhân dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn thành công!

Capro

16/04/2015

Thông báo 665/TB-KBNN

Thông báo này của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04/2015.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn thành công!

Capro

08/04/2015