Lưu trữ | Tìm hiểu pháp luật RSS for this section

Thông tư 96/2015/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ, quy định chi tiết sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật và nghị định về thuế tại thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn kinh doanh thành công!

Capro

01/07/2015

Thông tư 75/2015/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2015.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

Chúc các bạn thành công!

Capro

21/05/2015

Thông tư 50/2015/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn việc ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông Xuân 2014-2015 ở đồng bằng sông Cửu Long cho các thương nhân được quy định tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 (sau đây gọi là Quyết định số 241/QĐ-TTg).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/04/2015.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng download tại đây:

 

Chúc các bạn thành công!

Capro

24/04/2015